APELE
Scenariusz inscenizacji zorganizowanej z okazji Święta Niezapominajki w Dniu Ochrony Środowiska - 5 czerwca 2004 r.

Cel ogólny: poznanie skutków niewłaściwej działalności człowieka na środowisko oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom życia na Ziemi.

Forma: dyskusja plenerowa pomiędzy ekologami, lekarzami, chemikami i dziennikarzami na temat:

Chroniąc środowisko chronimy siebie.

Dziennikarze

Dzień dobry Państwu.

Dziennikarz I

Witamy Państwa w Dniu Ochrony Środowiska.

Dziennikarz II

Ziemia, niezwykła planeta układu słonecznego, na której jeszcze istnieje życie ...

Dziennikarz I

Dlaczego powiedziałeś jeszcze ?

Dziennikarz II

Nie domyślasz się? Nie wiesz, że postęp techniczny, wzrost liczby ludności, wygodniejszy tryb życia, lekce-ważenie przez człowieka podstawowych praw przyrody doprowadza do tego, że życie na naszej planecie jest zagrożone ?

Dziennikarz I

W takim razie spróbujmy podyskutować o tym, co możemy zrobić w celu ochrony naszej planety.

Dziennikarz II

Proponuję zaprosić do tej dyskusji grupę chemików, lekarzy i ekologów. Zapraszamy, prosimy o zajęcie miejsc.

Dziennikarz I

Zacznijmy od powietrza. Nasza planeta otoczona jest grubą warstwą powietrza, tzw. atmosferą.(do chemików): Jaki jest skład chemiczny powietrza?

Chemik I

Podstawowymi składnikami czystego powietrza są: azot–78,9%, tlen–21%, argon i niewielkie ilości dwutlenku węgla.

Ekolog I

Oprócz gazów wymienionych przez kolegę, w powietrzu stwierdziliśmy dużą ilość dwutlenku węgla, siarki, ołowiu, ozon i fluorowcopochodne.

Dziennikarz II

Jakie są źródła tych zanieczyszczeń ?

Ekolog II

Źródła zanieczyszczeń powietrza należy podzielić na naturalne: erozje, wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne i związane z działalnością człowieka: elektrownie, huty, komunikacja, paleniska indywidualne. ( pokazuje dwa zwitki waty zabrudzone sadzą ) Proszę spojrzeć na te zwitki waty. Ten został przyłożony do wylotu rury wydechowej samochodu, a ten do wylotu komina paleniska jaki efekt zauważyliśmy ?

Dziennikarz I

Jakie są następstwa skażenia powietrza ?

Chemik II

Odpowiedź jest prosta: - Tlenki, które unoszą się z emisjami przemysłowymi to bezwodniki kwasowe. Wystarczy, że połączą się z wodą, i już mamy kwasy i kwaśne opady. ( chemik pokazuje plansze z nazwami tlenków )

Dziennikarz I

Są to tzw. kwaśne deszcze ?

Chemik II

Oczywiście, ale nie tylko. Mogą to być kwaśne śniegi, kwaśny grad, kwaśna mgła.

Dziennikarz I

Mam teraz pytanie do ekologów. W jaki sposób kwaśne deszcze szkodzą życiu na Ziemi?

Ekolog I

Kwaśne deszcze wpływają ujemnie na życie roślin i zwierząt. Stały się przyczyna degradacji lasów Europy i Ameryki Północnej. W Polsce giną lasy Izerskie w Sudetach. Kwaśne deszcze przyczyniają się również do niszczenia populacji w wodach, a nawet powodują zanik ślimaków i małży.

Dziennikarz I

Czy są jeszcze inne następstwa zanieczyszczenia powietrza?

Ekolog II

W związku z nadmierną emisją do atmosfery substancji szkodliwych grozi Ziemi efekt cieplarniany, powiększa się dziura w warstwie ozonowej, a nad miastami coraz częściej zawisają smogi.

Dziennikarz I

Czy możecie pokrótce opowiedzieć nam o tych zjawiskach?

Ekolog II

Do Ziemi dociera energia w postaci promieni słonecznych. Część z niej zostaje związana przez rośliny w procesie fotosyntezy, część zatrzymuje się w postaci ciepła, ale duża część musi z powrotem wrócić w kosmos.

( pokazuje globus owinięty w folii )

Nagromadzenie się w atmosferze dużej ilości zanieczyszczeń powoduje, że Ziemia osłonięta jest grubą powłoką gazów, które nie przepuszczają odbitego ciepła. Jest ono więc więzione w górnych warstwach atmosfery przyczyniając się do wzrostu jej temperatury. Wzrost temperatury powoduje wzrost temperatury na Ziemi. Tak właśnie powstaje efekt cieplarniany.

Dziennikarz I

Czyli jednym słowem Ziemia otacza się nieprzepuszczalnym kloszem?

Ekolog I

Tak

Dziennikarz I

Jakie mogą być tego konsekwencje?

Ekolog I

Stan taki powoduje wzrost temperatury, a więc może stać się przyczyną topnienia lodowców, czemu towarzyszy wzrost poziomu wód mórz i oceanów.

Dziennikarz I

A jak powstaje śmiercionośny smog?

Ekolog II

Smog jest to tzw. mgła przemysłowa. Tworzy się ona nad wielkimi aglomeracjami miejskimi. Powstaje wskutek łączenia się zanieczyszczeń powietrza z parą wodną. Wystarczy brak cyrkulacji powietrza i opada na miasto. Robi się wtedy duszno i ciemno. Wielu ludzi może stracić życie wskutek uduszenia czy ataków serca. Taki smog w roku 1952 spowodował w Londynie zgon 4 000 osób w ciągu 6 dni.

Dziennikarz I

Pani doktor, jak organizm ludzki reaguje na zanieczyszczenie atmosfery ?

Lekrza

Problem jest bardzo poważny i nie sposób go w skrócie scharakteryzować. Skażenie powietrza staje się przyczyną wzrostu zachorowań na choroby układu oddechowego, układu krążenia i niestety na groźne choroby nowotworowe. Kąpiele słoneczne przy zmniejszającej się warstwie ozonowej to przyczyna występowania raka skóry.

Dziennikarz I

Proszę Państwa, czy jesteśmy w sytuacji bez wyjścia? Czy grozi nam śmierć lub powrót do sposobów życia ludzi pierwotnych? Czy można coś zrobić?

Ekolog I

Sytuacja rzeczywiście jest katastrofalna, ale nie bez wyjścia. Znamy wiele środków zaradczych, takich jak: zmiana technologii produkcji , instalowanie filtrów na kominach i katalizatorów w samochodach, zastępowanie tradycyjnych źródeł ciepła, jakim jest ognisko, innymi, np.: gazem ziemny.

Dziennikarz I

Proszę Państwa, jak wynika z wypowiedzi kolegów, życie na Ziemi jest zagrożone. Zanieczyszczone powietrze to skażona woda, gleby i żywność. O wadze tego problemu podyskutujemy za chwilę.

( Krótka przerwa – piosenka: Pomóżmy odrodzić się Ziemi sł. L. Bergandy, muz. M. Andrews i R. Remi )

Dziennikarz II

Prześledźmy teraz problem wody. Proszę o wypowiedź pana chemika. Jakimi właściwościami odznacza się woda?

Chemik(pokaz>

Czysta woda jest klarowna, bez smaku, barwy i zapachu.

Dziennikarz II

Jaki jest stan czystości wody na Ziemi?

Ekolog II(globus – pokaz)

Wody zajmują 3 powierzchni globu. Niestety, wody słodkie, czyli nadające się do picia, stanowią 2% wszystkich zasobów. Wody te, będąc w ciągłym obiegu, narażone są na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Ogólnie wody na Ziemi są w większości zatrute.

Dziennikarz II

Jakie są źródła skażenia wód?

Ekolog I(wypowiedź obrazowana jest opakowaniami po detergentach)

Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki doprowadzane z zakładów przemysłowych miast i wsi, spływy ze składowisk odpadów, nawożenie mineralne. Wody morskie zanieczyszczają się przez katastrofy tankowców. Dochodzą do tego jeszcze zanieczyszczenia powodowane przez mycie pojazdów mechanicznych, wrzucanie do strumieni resztek środków owadobójczych, masowe używanie detergentów, itp.

Dziennikarz II

Słuchając wypowiedzi Państwa, zauważyłem, że duża część zanieczyszczeń wiąże się z naszym codziennym życiem. Co więc możemy zrobić, aby chronić wodę bez której życie jest niemożliwe?

Ekolog II

Należy przede wszystkim zacząć od jej oszczędzania, a więc uszczelniać kanalizację, dokręcać cieknące krany. Nie wrzucać opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach mineralnych do zbiorników wodnych, nie myć w nich pojazdów, odpowiednio lokalizować studnie, itp.

Dziennikarz II

Skażenie powietrza i wody to skażenie gleby. Może ekolodzy odpowiedzą nam na pytanie: W jaki sposób dochodzi do zatrucia gleb ?

Ekolog I(pokaz profilu glebowego)

Jak widzicie Państwo, gleba to bardzo cienka warstwa na powierzchni Ziemi. Proces powstawania jednego cm tej żyznej substancji trwa ponad 100 lat. Do zatrucia gleb dochodzi szybko i w różny sposób. Mogą to być substancje szkodliwe spadające w postaci kwaśnych deszczów. W pobliżu autostrad mogą kumulować się metale ciężkie. Także nieodpowiednie dawki nawozów mineralnych i środków ochrony roślin są przyczyną zanieczyszczenia gleb. Dochodzą do tego jeszcze ścieki i wysypiska śmieci.

Dziennikarz II

Czy zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb wpływają na zawartość substancji toksycznych w płodach rolnych?

Ekolog I

Związki toksyczne znajdujące się w powietrzu, wodzie i glebie wbudowywane są bezpośrednio lub pośrednio w ich tkanki.(demonstruje dwie rośliny wyhodowane na pożywce wodnej)

.

Te rośliny zostały wyhodowane na pożywce wodnej. Wodę w tym naczyniu zabarwiłem. Proszę spojrzeć, jak barwnik przemieścił się do wszystkich części rośliny. W taki sam sposób przemieszczają się substancje toksyczne. To doświadczenie obrazuje pobieranie zanieczyszczeń przez korzenie roślin, ale zanieczyszczenia mogą również osadzać się na powierzchni części nadziemnych i stamtąd wnikać do ich wnętrza.(prezentuje suchą plechę porostu).

Ta plecha porostu jest mocno przesuszona. Zobaczmy, co stanie się, gdy podlejemy ją wodą (podlewa). Otóż ta żywa roślina pobiera wodę całą powierzchnią, a wraz z wodą jej zawartość.

Dziennikarz II

Czy zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb wpływają na zawartość substancji toksycznych w płodach rolnych?

Ekolog I

Związki toksyczne znajdujące się w powietrzu, wodzie i glebie wbudowywane są bezpośrednio lub pośrednio w ich tkanki.(demonstruje dwie rośliny wyhodowane na pożywce wodnej).

Te rośliny zostały wyhodowane na pożywce wodnej. Wodę w tym naczyniu zabarwiłem. Proszę spojrzeć, jak barwnik przemieścił się do wszystkich części rośliny. W taki sam sposób przemieszczają się substancje toksyczne. To doświadczenie obrazuje pobieranie zanieczyszczeń przez korzenie roślin, ale zanieczyszczenia mogą również osadzać się na powierzchni części nadziemnych i stamtąd wnikać do ich wnętrza. ( prezentuje suchą plechę porostu ). Ta plecha porostu jest mocno przesuszona. Zobaczmy, co stanie się, gdy podlejemy ją wodą ( podlewa ). Otóż ta żywa roślina pobiera wodę całą powierzchnią, a wraz z wodą jej zawartość.

Dziennikarz II

To znaczy, że zależnie od tego, w jakim środowisku rosną rośliny i jak je dokarmiamy, taką mamy żywność?

Ekolog I

Tak. Skład chemiczny żywności odbija warunki życia i wzrostu organizmów oraz sposób ich odżywiania.

Dziennikarz II

Może chemicy powiedzą nam o zawartości substancji toksycznych w naszej żywności.

Chemik

Przeprowadzone badania wykazały, że żywność produkowana w rejonach tzw. zagrożenia ekologicznego zawiera metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć, kadm. Ponadto w owocach i warzywach jest dużo azotynów i azotanów – to efekt nieodpowiedniego nawożenia.

Dziennikarz II

Czy wśród owoców i warzyw są bardziej i mniej wrażliwe na zanieczyszczenia ?

Ekolog

Zanieczyszczenia najlepiej kumulują buraki ( korzenie i liście ), sałata, szpinak, rzodkiewka, nać pietruszki, por, truskawki. Najmniej zanieczyszczeń gromadzą mak, warzywa strączkowe, pomidory i ogórki.

Dziennikarz II

Panie doktorze! Co nam grozi, jeżeli będziemy spożywać taką żywność ?

Lekarz

Azotyny i azotany oraz metale ciężkie to silne trucizny. Spożywanie produktów o zwiększonej ich zawartości prowadzi do zmian metabolizmu, czyli całości przemian chemicznych i energetycznych, a następnie do powstawania chorób, głównie nowotworowych.

Dziennikarz II

Czy znane są sposoby produkcji zdrowej żywności ?

Lekarz

W wielu krajach świata przechodzi się na produkcję metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne jest tylko pozornie drogie. Istnieje dużo sposobów ograniczania kumulacji substancji toksycznych w żywności. Należą do nich : odpowiednie umiejscowienie upraw, stosowanie nawozów naturalnych, odpowiednie dozowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, niewypasanie bydła w przydrożnych rowach.

Dziennikarz II

To, co usłyszeliśmy, daje nam ogólny obraz zagrożenia życia na Ziemi. A jak przedstawia się sytuacja w Polsce?

Ekolog I

Polska należy do czołówki Europy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. W naszym kraju notuje się bardzo wysokie stężenie dwutlenku siarki w atmosferze. Są to emisje nie tylko z naszych zakładów, ale i z krajów sąsiednich.

Ekolog II

Nad Zakopanem unosi się smog. Według podań uczonych japońskich skażenie powietrza na Śląsku jest tak duże, że nie powinno już tam istnieć życie biologiczne.

Ekolog I

Polsce grozi deficyt wodny. Nie mamy prawie wód I klasy czystości. Z badań sanepidu wynika, że w 50% studni woda nie nadaje się do picia. W badanych owocach i warzywach stwierdza się nadmierną kumulację substancji toksycznych.

Dziennikarz I

Proszę Państwa, poruszyliśmy temat rzekę. Nie można wyczerpać go dostatecznie w tak krótkim czasie. Degradacja środowiska przyczynia się do zagłady wielu gatunków roślin i zwierząt.

Dziennikarz I

Powierzchnia Ziemi zasypywana jest górami odpadów i śmieci, których nie umiemy się pozbyć. Konieczna jest więc zakrojona na szeroka skalę edukacja ekologiczna. Człowiek niszcząc przyrodę niszczy samego siebie.

Dziękujemy Państwu za udział w naszym spotkaniu. Pomyślmy, co może zrobić każdy z nas!

Na podstawie scenariusza Barbary Kreto pt.: „ Zagrożenie życia na Ziemi ”

Opracowała - Anna Kuchta

Zdjęcia szkoły
Zdjęcia szkoły
IMPREZY
Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej "Żyjmy z przyrodą w zgodzie".

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody,
 • popularyzacja ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
 • wdrażanie do pracy zespołowej

Środki dydaktyczne:

Gra dydaktyczna, rozsypanka wyrazowa, szary papier, pionki, kostki, farby, pędzle, piłeczki ,rekwizyty i dekoracje do inscenizacji.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie, zapoznanie dzieci z tematyka i przebiegiem zajęć.
 2. Inscenizacja pt. "Przeżycia brzozy".
 3. Krótkie podsumowanie przedstawienia. Odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące treści przedstawianych w inscenizacji.
 4. Zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy:
  • malowanie plakatu "Ochrona przyrody",
  • gra dydaktyczna,
  • układanie hasła przyrodniczego z rozsypanki.
 5. Podsumowanie:
  • podliczenie punktacji,
  • wyłonienie zwycięskiej drużyny,
  • wręczenie dyplomów i nagród,
  • podziękowanie za udział.
 6. Wspólne odśpiewanie piosenki "Eko-facet".

REGULAMIN GRY DYDAKTYCZNEJ

 1. KAŻDY ZESPÓL UCZESTNICZĄCY W GRZE MA SWÓJ PIONEK.
 2. GRĘ ZACZYNA DRUŻYNA, KTÓRA WYRZUCI WIĘKSZĄ ILOŚC OCZEK NA KOSTCE DO GRY.
 3. ZESPÓŁ PRZESUWA PIONEK NA PLANSZY O LICZBĘ PÓL RÓWNĄ LICZBIE OCZEK WYRZUCONYCH W RZUCIE KOSTKĄ DO GRY.
 4. ZATRZYMANIE SIĘ NA POLU OZNACZONYM "KWIATKIEM" LUB "GRZYBKIEM" OZNACZA KONIECZNOŚC ODPOWIEDZI NA PYTANIE, KTÓREGO NUMER ZESPÓŁ WYBIERA SPOŚRÓD 26 PYTAŃ.
 5. ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ ZESPÓŁ OTRZYMUJE 2 PKT., NATOMIAST ZA ZŁĄ -1 PKT.
 6. ZA OSIĄGNIĘCIE METY ZESPÓŁ OTRZYMUJE 2 PKT.
 7. GRĘ PRZERYWAMY, GDY PIERWSZY ZESPÓŁ OSIĄGNIE METĘ I WÓWCZAS PODSUMOWUJEMY PUNKTACJĘ.

Pytania do gry dydaktycznej

 1. Co to jest las?
 2. Co uzyskujemy z lasu? (grzyby, maliny, jagody, drewno, żywicę)
 3. Co obecnie najbardziej zagraża środowisku leśnemu? (zanieczyszczone powietrze).
 4. Nie zwierz, a wyje? (wiatr)
 5. Kto buduje mosty bez desek? (mróz)
 6. Kto świeci w ciemności bez elektryczności? (świetlik)
 7. Czy można znaleźć gniazdo nietoperza? (nie)
 8. Czyje pisklęta nie znają matki? (kukułki)
 9. Czy drzewa iglaste tracą igły liście? (tak, ale nie wszystkie jednocześnie)
 10. Ile bizonów żyje w Puszczy Białowieskiej? (żaden)
 11. Wydaje dźwięk skrzydłami? (świerszcz)
 12. Co różni pajęczaki od innych owadów? (ilość nóg)
 13. Jakie zwierzęta leśne wyrządzają duże szkody na polach znajdujących się blisko lasu? (dzik, sarna , jeleń)
 14. Dlaczego lasy są tak ważne dla przyrody?
 15. Wiosną nad polami rozbrzmiewa jego radosny śpiew (skowronek)
 16. Tworzy podziemne korytarze, a na powierzchni tworzy kopczyki? (kret)
 17. Które kwiaty-rośliny podlegają ochronie?
  • bratek polny,
  • sasanka,
  • hiacynt,
  • przylaszczka.
 18. Ile godzin ma doba?
 19. Ile rok ma dni?
 20. Podaj przynajmniej trzy znane Wam Parki Przyrody?
 21. Jak i gdzie buduje swój dom bocian?
 22. Czym różnią się między sobą Park Narodowy i rezerwat.
 23. Co to jest park krajobrazowy?
 24. Co to jest recykling?
 25. Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi?
 26. W jakim miesiącu opisano las?

" W miesiącu tym dojrzewają nasiona sosny, świerku, jałowca. Jest jeszcze obfitość jagód, dojrzewają jeżyny, borówki. W miesiącu tym znajdują się w wielkiej obfitości grzyby." (wrzesień)

Opracowała - Małgorzata Zielińska

KONKURSY POD ZNAKIEM NIEZAPOMINAJKI:
 1. Konkurs recytatorski Kwiatki, bratki i stokrotki - kl. IV.
 2. Konkurs plastyczny Polskie kwiaty chronione - kl. IV - VI.
 3. Konkurs literacki: Zachęć koleżanki i kolegów do wzięcia udziału w Święcie Polskiej Niezapominajki lub Napisz baśń, której główną bohaterką będzie niezapominajka - kl. IV - VI.
 4. Konkurs na wiosenny wystrój klasy - kl. IV - VI. poszerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody,
WYCIECZKA DO OŚRODKA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

W dniu 15. 10. 2005 r. została zorganizowana wycieczka do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami „ Daniel ” mieszczącego się w Węgrowie. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w organizacjach : PTTK, PCK i ZHP.

Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zapoznanie ze sposobami ochrony zwierząt leśnych oraz uwrażliwianie na los bezdomnych zwierząt.

Gospodarz ośrodka, p. Andrzej Zielaskowski oprowadził uczestników wycieczki po ścieżce dydaktycznej, gdzie zapoznał ich ze znajdującymi się tam gatunkami drzew iglastych i liściastych. Szeroko omówił ich rozmieszczenie w okolicach Grudziądza Przygotował również sadzonki drzew, które uczniowie z wielkim zaangażowaniem zasadzili. Była to dla nich nowość i prawdziwa atrakcja, jak widać na załączonym obrazku:

Zdjęcia szkoły

Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani także ze zwierzętami i ptakami zamieszkującymi nasze lasy, ich liczebnością, gatunkami będącymi pod ochroną oraz sposobami dokarmiania podczas zimy. Mieli możliwość oglądania rozmaitych paśników i karmników. Obserwowali również łabędzia białego w jego naturalnym środowisku.

Gospodarze ośrodka oprowadzili uczestników wycieczki po schronisku, gdzie znajdowały się różne zwierzęta. Uczniowie podarowali im przyniesiony ze sobą pokarm.

Na zakończenie zostało zorganizowane ognisko, przy którym uczestnicy dzielili się wrażeniami i wiadomościami zdobytymi podczas wycieczki, piekli kiełbaski, śpiewali piosenki.

Opracowała - Anna Kuchta


Wycieczki do Węgrowa
Na trasie ścieżki przyrodniczo - leśnej

Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki, pokłonimy się nowym brzegom odkryjemy nowe zatoki; (...)

Starym borom nowe damy imię, nowe ptaki znajdziemy i wody, posłuchamy, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody.

K. I. Gałczyński


Słowa wiersza K. I. Gałczyńskiego stają się nam w dzisiejszych czasach coraz bliższe, nie tracą aktualności. Częściej myślimy o czystości wody, powietrza, gleby, atmosfery, o potrzebie zachowania różnorodności biologicznej, zachowania naszego "zielonego serca przyrody". Uprzemysłowienie kraju i towarzyszące temu zanieczyszczenia środowiska, hałas oraz rosnące tempo życia wywołują wzmożone zapotrzebowanie ludzi na kontakt z czystym, naturalnym otoczeniem, jakie stwarzają m. in. zespoły leśne.

Abyśmy mogli uczestniczyć w ochronie i zachowaniu zasobów przyrody, niezbędne jest wzbogacenie wiedzy o lesie i gospodarce leśnej. Temu celowi służą z pewnością lekcje przyrody, a także zakładane ścieżki przyrodniczo - leśne, które są szczególnie bogatym źródłem wiedzy na ten temat. Umożliwiają praktyczną realizację programu nauczania przyrody w szkole podstawowej oraz rozbudzają zamiłowania przyrodnicze dzieci i młodzieży. Kształtują też kulturę ekologiczną i turystyczną całej społeczności lokalnej.

Nauczyciele Grudziądza i okolic mają możliwość korzystania ze swoimi uczniami ze ścieżki przyrodniczo - leśnej znajdującej się 4 km od Grudziądza, w miejscowości Węgrowo. Pomysłodawcami utworzenia tej ścieżki są m.in. nauczyciele z naszej szkoły: pani Krystyna Stawecka - dyrektor szkoły, członek Stowarzyszenia Miłośników Przyrody Ziemi Grudziądzkiej, a także pani Regina Dubilis - Krużyńska, nauczycielka przyrody, członek PTTK. We współpracy z panem Andrzejem Zielaskowskim , właścicielem Ośrodka Opieki nad Zwierzętami, przez którego teren głównie przebiega trasa ścieżki, zaprojektowały stanowiska dydaktyczne. Trasa liczy ok. 2,5 km, a jej przemarsz zajmuje średnio ok. 2 godz.

Wielu nauczycieli naszej szkoły współpracuje z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami. Wraz z dziećmi ze swoich klas troszczą się o przebywające tam czworonogi. W szkole organizowane są zbiórki żywności dla psów. Pan Andrzej Zielaskowski chętnie oprowadza wszystkich po swoim "gospodarstwie" i zaprasza na trasę ścieżki przyrodniczej. Często sam pełni rolę przewodnika po niej.

Na trasie ścieżki znajduje się siedem stanowisk dydaktycznych. Rozpoczyna je tablica informacyjna zawierająca plan sytuacyjny oraz ogólną charakterystykę ścieżki. Pierwsze stanowisko to Ptaszarnia. Umieszczono tu barwną tablicę "Ptasi budzik", na której jest tarcza zegarowa i wizerunki ptaków śpiewających. W wolierze prezentowane są ptaki hodowlane: bażanty, kury, perliczki, indyki. Kolejne stanowisko to Gospodarka leśna, gdzie znajdują się sadzonki drzew, między którymi umieszczono skrzynki lęgowe dla dziuplaków i półdziuplaków. Naprzeciw szkółki drzewnej prezentowane są maszyny rolnicze: brona, pług, kultywator. Stanowisko wodne dla ptaków to trzecie stanowisko na ścieżce. Zostało sztucznie stworzone dla ochrony ptaków wodnych, dla których przygotowano siedlisko lęgowe. Tablica przedstawia schemat środowiska wodnego. Stanowisko Struktury leśne pozwala na poznanie przez uczniów gatunków drzew, które są tu najczęściej spotykane ( dęby, buki, graby, lipy, jawory, wiązy, topole i wierzby). Dwa ostatnie etapy ścieżki przyrodniczej to Stanowisko żerowania żurawi oraz Aleja dębowa - pomnik przyrody.

Zdjęcia szkoły

Uczniowie klasy IV c przy Stanowisku początkowym ścieżki przyrodniczo - leśnej w Węgrowie

Opracowała -
mgr Beata Magiera

UROCZYSTOŚCI
GRY TERENOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

im. Janusza Korczaka

w Grudziądzu

ul. Narutowicza 6

tel. i fax. 0 .... 56 - 461 37 52

sp3jkgr@poczta.onet.pl

www.sp3gru.republika.pl